The Samurai Workshop
Higo Mutsu mokko 2.5 shaku

Contact us for price

SoldSpecifications

Sword typeIaito daito (unsharpened)
Steel typeStainless
HamonGunome
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, Mutsu mokko karakusa
Fuchi / kashiraHigo Yama no michi silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (bamboo safety pin)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.5 shaku (76 cm)
Tsuka length8.5 sun (25 cm)
Weight (without saya)920 gr
Saya typeCha-ishime

KSA-I-613

More from the category: Iaito archive