The Samurai Workshop
Kuro Musashi Higo Kago Iaito 2.4 shaku

Contact us for price
Specifications

Sword typeIaito daito (unsharpened)
Steel typeStainless
PolishStandard
HamonMidare
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMusashi
Fuchi / kashiraHigo Kago
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (bamboo safety pin)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.4 shaku (72.2 cm)
Motohaba32 mm
Sakihaba23.2 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane3.3 mm
Weight (without saya)880g
Saya typeKuro-ishime

KSA-I-610

More from the category: Iaito archive