The Samurai Workshop
Kuro Mutso Higo 2.6 shaku

Contact us for price
Specifications

Sword typeIaito daito (unsharpened)
Steel typeStainless
HamonGunome
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, mutso mokko
Fuchi / kashiraHigo Yama no michi silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (bamboo safety pin)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.6 shaku (79cm)
Tsuka length9 sun (26.5 cm)
Weight (without saya)970 gr
Saya typeKuro-ishime

KSA-I-622

More from the category: Iaito archive