The Samurai Workshop
Rokusho Tora Choji katana 2.5 shaku

€ 1,595.00

soldSpecifications

Sword typeKatana shinken (sharp)
Steel harding typeDifferential clay hardened (water)
Steel typeAISI 1095
PolishKeshi hadori
HamonChoji midare
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Sukashi Ginko
Fuchi / kashiraTora Silver
MenukiGrasshopper silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (bamboo safety pin)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.5 shaku (76.5 cm)
Tsuka length26.5 cm
Saya typeKaranuri Midori kin-iro tsuishu

KSA-336

More from the category: Shinken archive