The Samurai Workshop
Shuro Tsuru katana bo-hi 2.55 shaku

€ 1,350.00

SoldSpecifications

Sword typeKatana shinken (sharp)
Steel harding typeDifferential clay hardened (water)
Steel typeT10
PolishKeshi hadori
HamonMidare
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaCrescent moon Musashino
Fuchi / kashiraSilver tsuru (crane)
MenukiSilver botan (peony)
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (bamboo safety pin)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.55 shaku (77 cm)
Tsuka length27 cm
Weight (without saya)940g
Saya typeBlack matte Kuro ishime

KSA-SHU-TSURU

More from the category: Shinken archive