The Samurai Workshop
Kuro Mutsu o-nami 2.55 shaku

€ 525.00
Specifications

Sword typeIaito daito (unsharpened)
Steel typeStainless
HamonGunome
Blade geometryShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, mutso mokko
Fuchi / kashiraO-nami silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (bamboo safety pin)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cord around sheath)Japanese rayon silk
Samegawa (Ray skin)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa length2.55 shaku (77.5 cm)
Tsuka length9 sun (26.5 cm)
Weight (without saya)970 gr
Saya typeKuro-ishime

KSA-I-618 / KSA-I-616

More from the category: Iaito Collection