The Samurai Workshop
Iaito Bushi 2.35 shaku

Contactanos para el precio

soldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Tipo de aceroStainless
Bo-hi
TsubaMutsu Mokko gata, staal
Fuchi / kashiraBushi, messing
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.35 shaku, 71.5 cm
Motohaba32.5 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4 mm
Peso (sin saya)880 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-I-92

Más de la de categoría: Iaito archivo