The Samurai Workshop
Ishime kiku iaito 2.45 shaku

Contactanos para el precio

Note: we decided to change the tsuba on this sword with a matching Kiku style tsuba. Better, don't you think? :)

- Sold -



Especificaciones

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aceroStainless
Pulido de la hojaStandard
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaMokko gata - steel
Fuchi / kashiraKiku silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.45 shaku (74.5 cm)
Longitud tsuka25 cm
Peso (sin saya)970 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-259

Más de la de categoría: Iaito archivo