The Samurai Workshop
Mokko gata Silver Tensho Ishime Iaito 2.45 shaku

Contactanos para el precio
Especificaciones

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aceroStainless
Pulido de la hojaStandard
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaMokko gata - steel
Fuchi / kashiraTensho ishime - silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.45 shaku (74.5 cm)
Longitud tsuka25.5 cm
Peso (sin saya)930 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-261

Más de la de categoría: Iaito archivo