The Samurai Workshop
Cha-ishime tensho katana bo-hi 2.4 shaku

€ 1,100.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel Aoi
Fuchi / kashiraBrass Botan
MenukiSilver Botan
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (73.5 cm)
Longitud tsuka26.3 cm
Peso (sin saya)910g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-cha-ishime

Más de la de categoría: Shinken archivo