The Samurai Workshop
Cha Tensho ishime katana 2.45 shaku

€ 1,250.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
Sori (curvatura)1.8 cm
TsubaMokko
Fuchi / kashiraIshime Tensho
MenukiTake
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.45 shaku (74.5 cm)
Motohaba32.46 mm
Sakihaba23.08 mm
Motokasane7.77 mm
Sakikasane4.94 mm
Peso (sin saya)920 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-749

Más de la de categoría: Shinken archivo