The Samurai Workshop
Charo Botan Aoi katana bo-hi

€ 1,200.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel Aoi
Fuchi / kashiraBrass Botan
MenukiSilver Botan
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.35 shaku (71 cm)
Longitud tsuka26 cm
Peso (sin saya)865g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-cha-botan-aoi

Más de la de categoría: Shinken archivo