The Samurai Workshop
Charo ginko Kin-iro katana

€ 1,295.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel ginko
Fuchi / kashiraBrass kiku
MenukiBrass ryu dragon
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa70 cm 2.35- shaku
Motohaba32.5 mm
Sakihaba22.5 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4.25 mm
Longitud tsuka25 cm
Peso (sin saya)860 g
Tipo de sayaCharo

KSA-319

Más de la de categoría: Shinken archivo