The Samurai Workshop
Choji Mokko tsuru katana

€ 1,575.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonChoji midare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel with 24K gold accents
Fuchi / kashiraSilver Tsuru (crane)
MenukiSilver sakura
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (cuerda)Japanese silk
Samegawa (piel de raya)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.45 shaku (+/- 74 cm)
Motohaba31.63 mm
Sakihaba23.58 mm
Motokasane7.8 mm
Sakikasane4.9 mm
Longitud tsuka8.5 sun (25.5 cm)
Peso (sin saya)1040g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-512

Más de la de categoría: Shinken archivo