The Samurai Workshop
Ishime Mokko Tamahagane o-dachi

€ 2,650.00
€ 1,950.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroTamahagane
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaMokko gata
Fuchi / kashiraIshime
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.6 shaku, 79 cm
Motohaba31 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane6 mm
Sakikasane3 mm
Peso (sin saya)1250 gr
Tipo de sayaIshime

KSA-ISHMOK-TS

Más de la de categoría: Shinken archivo