The Samurai Workshop
Kiku Ginko katana bo-hi 2.4 shaku

€ 1,200.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel Ginko leaf
Fuchi / kashiraBrass Kiku
MenukiBrass Ryu (dragon)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (73 cm)
Longitud tsuka26 cm
Peso (sin saya)1025g
Tipo de sayaBlack matte Kuro-ishime

KSA-Kiku-ginko

Más de la de categoría: Shinken archivo