The Samurai Workshop
Kumo Shu-ishime Tameshigiri katana

€ 1,325.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaIron maru gata aoi
Fuchi / kashiraKumo (spider) silver
MenukiSilver Take (bamboo)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (72.5 cm)
Motohaba32.92 mm
Sakihaba25.02 mm
Motokasane7.03 mm
Sakikasane5.14 mm
Peso (sin saya)1100 gr
Tipo de sayaShu-ishime

KSA-523

Más de la de categoría: Shinken archivo