The Samurai Workshop
Midori ginko katana 2.3 shaku

€ 1,375.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaSteel Ginko
Fuchi / kashiraIgusha silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.3 shaku (70cm)
Motohaba32.5 mm
Sakihaba22.8 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4.3 mm
Peso (sin saya)840g
Tipo de sayaKaranuri Midori kin-iro tsuishu

KSA-291

Más de la de categoría: Shinken archivo