The Samurai Workshop
Murasaki Koi Tamahagane

€ 2,800.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroTamahagane
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome,Suguha
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaIJzer
Fuchi / kashiraShakudo
MenukiKoi
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa72.7 cm
Motohaba31 mm
Sakihaba25 mm
Peso (sin saya)1100 gr
Tipo de sayaKuro ishime urushi

KSA-KOI-TS

Más de la de categoría: Shinken archivo