The Samurai Workshop
Musashi o-nami 2.6

€ 1,265.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaIron
Fuchi / kashiraSilver
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa77 cm (2.55 shaku)
Motohaba32 mm
Sakihaba23.5 mm
Motokasane7.0 mm
Sakikasane4.0 mm
Longitud tsuka26.5 cm
Peso (sin saya)940 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-MUSNAMI

Más de la de categoría: Shinken archivo