The Samurai Workshop
Mutso Mokko Tora Cha-ishime saya 2.5

€ 1,250.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaIron
Fuchi / kashiraSilver
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa76 cm (2.5 shaku)
Motohaba33 mm
Sakihaba25.5 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane4.6 mm
Longitud tsuka25.5 cm
Peso (sin saya)1130 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-CHATORA

Más de la de categoría: Shinken archivo