The Samurai Workshop
Shishi Cha-ro Ishime Katana

€ 1,275.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaShishi Lion dog - Iron
Fuchi / kashiraShishi brass
MenukiShishi brass
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Longitud nagasa2.4+ (73.5 cm)
Motohaba32.25 mm
Sakihaba23.15 mm
Motokasane7.38 mm
Sakikasane4.68 mm
Peso (sin saya)920 gr
Tipo de sayaCha-ro ishime

KSA-529

Más de la de categoría: Shinken archivo