The Samurai Workshop
Shishi Namban - Kuro Ishime

Contactanos para el precio

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaMaru Namban, silver
Fuchi / kashiraShishi, silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.45 shaku, 74.5 cm
Motohaba32.5 mm
Sakihaba25.5 mm
Motokasane7.3 mm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sin saya)1100 gr
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-KUR-SHISHI

Más de la de categoría: Shinken archivo