The Samurai Workshop
Shuro Tsuru katana bo-hi 2.55 shaku

€ 1,350.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaCrescent moon Musashino
Fuchi / kashiraSilver tsuru (crane)
MenukiSilver botan (peony)
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.55 shaku (77 cm)
Longitud tsuka27 cm
Peso (sin saya)940g
Tipo de sayaBlack matte Kuro ishime

KSA-SHU-TSURU

Más de la de categoría: Shinken archivo