The Samurai Workshop
Tora - Anshu Kuro Ishime Tsuya saya

Contactanos para el precio

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
TsubaTora, IJzer
Fuchi / kashiraShishi, zilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku, 73cm
Motohaba33 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane7.5 mm
Sakikasane5.5 mm
Peso (sin saya)1200 gr
Tipo de sayaAnshu Kuro Ishime Tsuya

KSA-CHA-TORA

Más de la de categoría: Shinken archivo