The Samurai Workshop
Tora katana 2.5 shaku

€ 1,300.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroAISI 1095
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
TsubaMokko gata iron
Fuchi / kashiraTora silver
MenukiShishi brass
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.5 shaku (76 cm)
Peso (sin saya)950 gr
Tipo de sayaCHa-ishime

KSA-275

Más de la de categoría: Shinken archivo