Kurin Swords
Koniro kyo-aijro Musashi katana 2.4 shaku

€ 1,250.00
€ 900.00
Especificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Sori (curvatura)18 mm
TsubaSteel Namako Musashi
Fuchi / kashiraSilverplated ajiro weaving
MenukiBrass dragon
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (72 cm)
Longitud tsuka26 cm
Peso (sin saya)+/- 1100g
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)


-

Más de la de categoría: Gokui Collection