Kurin Swords
Koniro kyo-aijro Musashi katana 2.4 shaku

€ 1,250.00


More pictures will follow soonEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroT10
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonMidare
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Sori (curvatura)18 mm
TsubaSteel Namako Musashi
Fuchi / kashiraSilverplated ajiro weaving
MenukiBrass dragon
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (72 cm)
Longitud tsuka26 cm
Peso (sin saya)+/- 1100g
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)


-

Más de la de categoría: Gokui Collection