The Samurai Workshop
Charo Tombo Tamahagane O-kissaki 2.4 shaku

€ 3,150.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroTamahagane
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel, Dragonfly
Fuchi / kashiraBrass, Dragonfly
MenukiCopper, Dragonfly
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.4 shaku (73.5 cm)
Motohaba32.35 mm
Sakihaba26.02 mm
Motokasane7.60 mm
Sakikasane6.39 mm
Peso (sin saya)1200g
Tipo de sayaCha-ishime (brown stone pattern)

KSA-354

Más de la de categoría: Tamahagane Collection