The Samurai Workshop
Kuro-gawa katatemaki no kamon koshirae sendanmaki saya

€ 2,900.00

SoldEspecificaciones

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Templado del aceroDifferential clay hardened (water)
Tipo de aceroTamahagane
Pulido de la hojaKeshi hadori
HamonGunome
Geometra de la hojaShinogi zukuri
Bo-hi
Tipo de bo-hiSingle
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pasadores que sujetan la Tsuka)1x
Tsuka-itoLeather
Sageo (cuerda)Japanese rayon silk
Samegawa (piel de raya)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Longitud nagasa2.3 shaku (69.5 cm)
Longitud tsuka25 cm
Peso (sin saya)880g
Tipo de sayaKuroro sendan

KSA-2014-PTYPE

Más de la de categoría: Tamahagane Collection