Tonen van een Japans zwaard

Bij het tentoonstellen van een Japans zwaard zijn er bepaalde tradities en gebruiken. In het oude Japan kon de manier waarop een zwaard getoond werd zelfs een diepe belediging of oorlogsverklaring zijn.

Bijvoorbeeld word volgens traditie een zwaard nooit uit de schede getoond mits ten tijde van oorlogen. Tegenwoordig gebeurt dit wel vanuit decoratief oogpunt, echter zijn hier ook weer specifieke gebruiken voor. Hoewel er tegenwoordig waarschijnlijk weinig mensen (buiten Japan) echt beledigd zullen raken wanneer een zwaard foutief getoond wordt is het toch handig om de volgende zaken in acht te nemen.

  • Plaats het zwaard niet met het handvat (tsuka) naar rechts. Dit geldt voor zowel een geopend als gesloten zwaard. Het handvat aan de rechterzijde toont aan dat je wantrouwend bent naar je gasten. Het zwaard is op deze manier namelijk in één handeling te grijpen voor een verdediging/aanval (voor rechtshandigen).
  • Plaats het zwaard niet in één lijn met het middenpunt van een kamer en de deur. Een zwaard recht achter je bureaustoel terwijl je gezicht naar de deur is gericht toont een wantrouwend gedrag naar je gasten.
  • Maak het zwaard onklaar; verwijder saya, tsuka, tsuba, seppa (en evt habaki). Op deze manier kan het blad zowel naar links als naar rechts (links nog steeds gebruikelijk!) getoond worden. De losse onderdelen kunnen wel samen getoond worden.
  • Toon het blad in Shirasaya in plaats van Koshirae  (volledig geassembleerd -> strijdklaar). Ten tijde van vrede werden zwaarden volledig gedemonteerd en in een Shirasaya (houten/bamboe handvat + schede) bewaard.


 

Het tonen van Daish? (zwaardenset)

Daish? kan vertaald worden als ‘klein en groot’ en wordt gebruikt bij een set van twee zwaarden. In de Nit?-ryu kendo stijl spreken we dan over de combinatie van een katana (dait?) en een sh?t? (wakizashi). Echter wordt de term daish? tegenwoordig ook gebruikt en een set van drie (Tanto, Wakizashi en Katana) te beschrijven.

Er zijn verschillende meningen over hoe een daish? getoond dient te worden:
Volgens de principes van Kend? plaatst men de katana boven, omdat deze als eerste in de obi (riem) geplaatst wordt.  Echter bij o.a. de vorm Toyama-ry? batt?d? is dit proces omgedraaid en wordt de Wakizashi eerst in the obi geplaatst.
Aangezien de tradities tussen de diverse batt?d? / batt?jutsu scholen aardig wat verschillen lijkt hier geen goed of fout in te bestaan. Wel zijn alle scholen het er over eens: handvat naar links en snijvlak naar boven.


Uiteraard is iedereen vrij om te bepalen hoe zijn of haar zwaard komt te staan. Gelukkig zul je hier waarschijnlijk hoe dan ook weinig oorlogsverklaringen mee doen.