The Samurai Workshop
Cha Musashi Higo Kago iaito 2.4 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, Musashi
Fuchi / kashiraSilver, Higo Kago
MenukiTake, Copper
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73 cm)
Comprimento da tsuka25 cm
Peso (sem saya)885 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-75

Mais da categoria: Iaito arquivo