The Samurai Workshop
Cha-sukashi Botan iaito 2.55 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSukashi - steel
Fuchi / kashiraBotan silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.55 shaku (77.5 cm)
Comprimento da tsuka27 cm
Peso (sem saya)980 g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-269

Mais da categoria: Iaito arquivo