The Samurai Workshop
Cha Yattsu mokko o-nami iaito 2.35 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsu mokko
Fuchi / kashiraO-nami higo
MenukiBotan
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73.0 cm)
Motohaba31.5 mm
Sakihaba22.6 mm
Motokasane6.4 mm
Sakikasane3.4 mm
Peso (sem saya)915 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-I-70

Mais da categoria: Iaito arquivo