The Samurai Workshop
Higo ishime Karakusa 2.5

€ 500.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Peso (sem saya)+/- 950g
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)

KSA-549

Mais da categoria: Iaito arquivo