The Samurai Workshop
Iaito Ishimei Higo Musashi Aka-itomaki 2.6

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
Bo-hi
TsubaMutsu Mokko gata, staal
Fuchi / kashiraIshimei Higo Musashi, Verzilverd
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku, 79 cm
Motohaba33 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane7.5 mm
Sakikasane5 mm
Peso (sem saya)980 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-I-95

Mais da categoria: Iaito arquivo