The Samurai Workshop
Iaito Kiku 2.6

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
Bo-hi
TsubaMutsu Mokko gata, staal
Fuchi / kashiraKiku, messing
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku, 79 cm
Motohaba32.5 mm
Sakihaba23 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4 mm
Peso (sem saya)980 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-I-89

Mais da categoria: Iaito arquivo