The Samurai Workshop
Iaito Tetsu Higo Kago 2.6

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
Bo-hi
TsubaMutsu Mokko gata, staal
Fuchi / kashiraHigo Kago, verzilverd messing
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)79 cm 2.6 shaku
Motohaba33.5 mm
Sakihaba23.5 mm
Motokasane7.5 cm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sem saya)980 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-I-88

Mais da categoria: Iaito arquivo