The Samurai Workshop
Kumo Maru Aoi 2.3 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, Maru Aoi
Fuchi / kashiraKumo silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.3 shaku (69.5 cm)
Comprimento da tsuka8.5 sun (25 cm)
Peso (sem saya)850 gr
Tipo de sayaKuro-ishime

KSA-I-604

Mais da categoria: Iaito arquivo