The Samurai Workshop
Kuro Botan Maru Aoi iaito 2.4 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, maru aoi sukashi
Fuchi / kashiraSilver, botan
MenukiTake, Copper
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73 cm)
Comprimento da tsuka25.5 cm
Peso (sem saya)890 gr
Tipo de sayaKuro-ishime

KSA-73

Mais da categoria: Iaito arquivo