The Samurai Workshop
Kuro Higo yama no michi iaito 2.45 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsu mokko
Fuchi / kashiraYama no michi higo
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74.5 cm)
Motohaba33.5 mm
Sakihaba24.3 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane4.1 mm
Peso (sem saya)940 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-I-72

Mais da categoria: Iaito arquivo