The Samurai Workshop
Kuro Musashi Higo Kago Iaito 2.4 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMusashi
Fuchi / kashiraHigo Kago
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72.2 cm)
Motohaba32 mm
Sakihaba23.2 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane3.3 mm
Peso (sem saya)880g
Tipo de sayaKuro-ishime

KSA-I-610

Mais da categoria: Iaito arquivo