The Samurai Workshop
Maru Higo musashino 2.45

€ 500.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku, 74.5 cm
Comprimento da tsuka25.5 cm
Peso (sem saya)915g
Tipo de sayaKuro ishime (black matte)

KSA-546

Mais da categoria: Iaito arquivo