The Samurai Workshop
Mokko ishime Black Tensho Ishime Iaito 2.6 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMokko ishime
Fuchi / kashiraTensho ishime
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku (79 cm)
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)1010 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-272

Mais da categoria: Iaito arquivo