The Samurai Workshop
Musashi Higo Kago iaito 2.3 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsu mokko
Fuchi / kashiraO-nami higo
MenukiBotan
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.3 shaku (69.5 cm)
Motohaba32.92 mm
Sakihaba24.03 mm
Motokasane6.68 mm
Sakikasane4.06 mm
Peso (sem saya)840g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-I-67

Mais da categoria: Iaito arquivo