The Samurai Workshop
Musashi yama no michi 2.6 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

This model is equipped with a Musashi style tsuba (see last image)Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel, Musashi
Fuchi / kashiraYama no michi silver
MenukiTake
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku (79 cm)
Comprimento da tsuka9 sun (26.5 cm)
Peso (sem saya)990 gr
Tipo de sayaKuro-ishime

KSA-I-600

Mais da categoria: Iaito arquivo