The Samurai Workshop
Yama no michi Yattsumokko ishime iaito 2.5 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsymokko gata - steel
Fuchi / kashiraYama no michi
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5 shaku (76 cm)
Comprimento da tsuka25 cm
Peso (sem saya)950 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-262

Mais da categoria: Iaito arquivo