The Samurai Workshop
Yattsumokko Black Yama no michi Iaito 2.6 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsumokko ishime
Fuchi / kashiraHigo Yama no michi
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku (79 cm)
Comprimento da tsuka27 cm
Peso (sem saya)980 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-273

Mais da categoria: Iaito arquivo