The Samurai Workshop
Yattsumokko karakusa Silver Botan Iaito 2.55 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsumokko karakusa
Fuchi / kashiraBotan - silver
MenukiPlum
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.55 shaku (77.5 cm)
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)945 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-268

Mais da categoria: Iaito arquivo