The Samurai Workshop
Yattsumokko karakusa Silver Higo Kago Iaito 2.45 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsumokko karakusa - steel
Fuchi / kashiraHigo Kago - silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74 cm)
Comprimento da tsuka25.5 cm
Peso (sem saya)910 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-260

Mais da categoria: Iaito arquivo