Take Ishime Tamahagane Katana

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Take (bamboo)
Fuchi / kashiraSilver brass ishime (stone)
MenukiTake (bamboo)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)71 cm (2.35 shaku)
Comprimento da tsuka25 cm
Peso (sem saya)1127g
Tipo de sayaKuro Ishime

-

Mais da categoria: Shinken arquivo